Expolight - for lysets skyld

Noen gode belysningsregler

  • Belysning brukt som et salgsfremmende og oppmerksomhetsvekkende element baserer seg på to likeverdige komponenter – lys og skygge
  • Uten kontraster blir synsbildet dødt og flatt. Oppmerksomhetsverdien faller.
  • Jo høyere lysnivå vi har, jo flere detaljer er vi i stand til å registrere.
  • Blir lysnivået for høyt drukner vi i informasjon og orienteringsevnen forsvinner.
  • Ta stilling til hva du ønsker at publikum skal se på din stand. Konsentrer lyset om dette!
  • Avstanden mellom det som skal belyses og festepunktet for lysarmaturen er avgjørende for hvilken armatur som skal brukes. Spør Expolight!
  • Hva skal armaturene festes i? Plassering, festemuligheter og det som ønskes belyst må sees i sammenheng. Festeanordningene kan godt være en integrert del av standens design, for eksempel rigg mv.
  • En messestand med en spennende og miljøskapende lyssetting virker tiltrekkende på publikum.
  • Uten riktig bruk av lys kan tusenvis av kroner brukt på en messedeltagelse være bortkastet. La ikke belysningen bli en salderingspost i ditt messebudsjett.

 

 

tilbake tilbake tilbake
© Expolight AS - Tlf. + 47 64 83 23 10 - post@expolight.no